คณะ TWE เข้าประชุมหารือการเข้าทำงานของนักศึกษา JTIP

คณะ TWE เข้าร่วมประชุมหารือ การเข้าทำงานของนักศึกษา JTIP

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าต้อนรับคณะ TWE คุณอนุพงษ์ , Mr.Tonoike และทีมงาน เข้าร่วมประชุมหารือ วางแผนเตรียมงานในการส่งตัวนักศึกษา JTIP-01 เข้าทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *