โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เข้าร่วมงานเปิดโลกการอ่าน กับสัปดาห์ห้องสมุดกับโรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *