คืนเงินค่าประกันความเสียหาย

คืนเงินค่าประกันความเสียหาย
ของนักศึกษารุ่นที่20 (รอบสุดท้าย)
แจ้งรายละเอียดการคืนเงิน ค่าประกันความเสียหาย ของนักศึกษารุ่นที่ 20 จำนวน 40 คน ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นี้
บัญชีการเงิน (038) 09 2117
วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *