จัดทำข้อมูลประกอบรายงานผล SAR​

อบรมการจัดทำข้อมูลประกอบรายงานผล SAR

         ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดอบรมให้ครูและบุคลากรเพื่อความรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพ การเขียนรายงาน และการจัดทำข้อมูลประกอบการรายงานผล SAR รวมทั้งเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบสารสนเทศ โดยมีวิทยาการอย่างทาง ดร.จุรินทร์ มิลินทสูต ณ ห้องประชุม L302 อาคารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *