ถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒​

ถวายพระพร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *