โครงการเฉลิมพระเกียรติ

ร้อยดวงใจถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า คุณมนัส ดาวมณี ประธานบริหารวิทยาลัยฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีผู้บริหาร คณะครู บุคลลากรทางการศึกษา และนักศึกษาวิทยาลัยฯ พร้อมใจกันร่วมในพิธี ด้วยความจงรักภักดีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสอันสำคัญนี้ อีกทั้งยังได้ปลูกต้นร่วงผึ้ง เป็นสัญญาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *