ความรู้เบื้องต้น เมื่อถูกงูกัด

อบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อถูกงูกัด

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดการอบรมให้ความรู้นักศึกษา การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อถูกงูกัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *