ปลูกป่า ณ บางปู

โครงการปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะชายฝั่ง

นักศึกษาปี 1 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เข้าร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าชายเลนและเก็บขยะชายฝั่ง ณ สถานตากอากาศบางปู สมุทรปราการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *