พิธีปิดและมอบรางวัลผู้ชนะการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าได้เข้ารับรางวัลในงานพิธีปิดและมอบรางวัลผู้ชนะ การการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ ระดับภาค ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี

โดยมี นายศิริพงษ์ แสวงชนม์ รางวัลชนะเลิศ สาขาสีรถยนต์

และนายนนทวัฒน์ ไชยสิทธิ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ สาขาเทคโนโลยียานยนต์

Message us