ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้าได้ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

ผู้จัดการศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า ได้ให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวัฒนธรรมความปลอดภัยของโตโยต้า กับนักศึกษาและได้นำนมมาแจกให้กับนักศึกษาช่วงเช้าที่ผ่านมา