นักศึกษาสามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียน ผ่านระบบบริการจัดการสถานศึกษา บนเว๊บไซต์วิทยาลัยฯ

ตัวอย่าง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *