เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

ณ วัดชนะสงสารพิทยาธร ตั้งแต่เวลา 9.00 -12.00 น. ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ดำเนินการโดย : คณะกรรมการดำเนินงานชมรมกิจกรรมภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *