ตัวแทนจากผู้แทนจำหน่ายฯ เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *