ส่งตัวแทนฯ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าได้ส่งตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค เพื่อค้นหาผู้เป็นเลิศด้านทักษะฝีมือแรงงานสู่เวทีระดับชาติ อาเซียน และนานาชาติ แข่งขันระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1-12

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *