เชิญชวนนักศึกษารุ่นที่ 22 เลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

เชิญชวนนักศึกษารุ่นที่ 22 ลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ประจำปีการศึกษา 2563🗳 ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 นี้กันนะครับ ณ ห้อง L302 ตั้งแต่เวลา 14.30 – 16.30 น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *