Skip to toolbar

ระบบความปลอดภัยของรถโตโยต้า😊

ระบบการควบคุม VSC (Vehicle Stability Control) ซึ่งเป็นระบบความปลอดภัยเชิงป้องกันที่โตโยต้าได้ผลิตออกมาเพื่อช่วยเพิ่มเสถียรภาพและควบคุมการทรงตัว โดยระบบการควบคุม VSC จะทำงานร่วมกับระบบป้องกันการลื่นไถล TRC (Traction Control System) โดยการทำงานระบบจะใช้เซ็นเซอร์จับการหมุนของล้อร่วมกับระบบเบรก ABS ที่ได้ถูกติดตั้งไว้ในรถโตโยต้ามาทุกรุ่น

หลักการทำงานของ VSC
ระบบ VSC จะทำงานอัตโนมัติทันทีที่เซ็นเซอร์จับสัญญาณได้ว่าตัวรถมีอาการลื่นไถลเมื่อล้อใดล้อหนึ่งมีอัตราการหมุนเร็วกว่าล้ออื่นๆ นั่นแสดงให้รู้ว่าล้อข้างนั้นเริ่มสูญเสียการเกาะถนน ระบบการทรงตัว VSC จะสั่งให้ปั๊มเบรก ABS สร้างแรงดันน้ำมันเบรกที่เหมาะสมไปยังล้อข้างนั้นเพื่อลดความเร็วในการหมุนของล้อนั้น ในขณะเดียวกันก็ลดความเร็วรอบของเครื่องยนต์เพื่อให้เกิดแรงดึงตัวรถกลับมาอยู่ในทิศทางที่ต้องการ ซึ่งช่วยให้ผู้ขับสามารถควบคุมรถได้เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์คับขันจากการลื่นไถลบนถนนที่เปียก ในขณะเร่งแซงหรือเข้าโค้ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูหน้าฝนซึ่งเหตุการณ์แบบนี้ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยงได้ค่ะ

เห็นได้ว่าโตโยต้ามุ่งมั่นที่จะพัฒนาทั้งด้านเทคโนโลยีและการออกแบบรถเพื่อความปลอดภัย ความสะดวกสบายรวมถึงสมรรถนะในการขับขี่ แต่สิ่งที่สำคัญผู้ขับต้องขับรถด้วยความไม่ประมาท ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะคะ

#ระบบควบคุมการทรงตัวVSC #ขับรถไม่ประมาท #ปฏิบัติตามกฎจราจร#etoyotaclub #เส้นทางความสุขสนุกทุกการแบ่งปัน