ศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้าและวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาทีมวิทยากรเทคนิคโรงไฟฟ้าถ่านหิน การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *