วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มร.มิจิโนบุ ซึงาตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภานุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา มจธ. คุณวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด คุณศุภชัย สินสุวรรณรักษณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ประเทศไทย จำกัด คุณมนัส ดาวมณี ประธานบริหารบริษัทเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ร่วมในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในการดำเนินโครงการ ” พัฒนาบุคลากรเชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ Mobility Technologist ” เพื่อสร้างบุคคลากรที่มีความรอบรู่้ในด้านเทคโนโลยียานยนต์อ และแนวคิดการบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม 2562 เป็นต้นไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *