ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปี1 เข้ารับการตรวจสุขภาพร่างกายเมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ Sport Complex

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *