ประกาศแจ้งการโอนเงินคืน ค่าประกันความเสียหายของนักศึกษา (รุ่นที่20)

ทางฝ่ายบัญชีและการเงินกำลังดำเนินการ คืนเงินค่าประกันความเสียหาย
ของนักศึกษารุ่นที่20จำนวน 107 คน โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

**ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *