ประกาศ เรื่อง ผลการสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ นักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า  ได้ดำเนินการสอบวัดสมรรถนะพื้นฐานวิชาชีพ ของนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 22 ประจำปีการศึกษา 2562 สาขางาน เทคนิคยานยนต์ และสาขางาน เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *