ประกาศ กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและการผ่อนผัน ปวส. 2 (รุ่น 21) ภาคเรียนที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 3-31 พฤษภาคม 2562 (สามารถดาวน์โหลดเอกสารการชำระเงินที่ท้ายประกาศ)

AST ปี 2 ห้อง 1 (ปกติ)

AT ปี 2 ห้อง 1 (ปกติ)

AT ปี 2 ห้อง 2 (ปกติ)

AT ปี 2 ห้อง 3 (ปกติ)

AT ปี 2 ห้อง 4 (ปกติ)

AT ปี 2 ห้อง 5 (ปกติ)

AT ปี 2 ห้อง 6 (ปกติ)

AT ปี 2 ห้อง 7 (ปกติ)

AT ปี 2 ห้อง 8 (ปกติ)

BP ปี 2 ห้อง 10 (ปกติ)

3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *