ประกาศหยุดเทศกาลวันสงกรานต์

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ประกาศหยุดวันสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2562 และวันที่18-19 เมษายน 2562 วิทยาลัยฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี จึงเปิดทำการตามปกติในวันที่ 22 เมษายน 2562  

*นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียนสามารถเข้ากรอกใบสมัครในระบบเว๊บไซค์วิทยาลัยฯ*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *