Skip to toolbar

เรียนจบปวส.ที่นี่ มีสิทธิ์รับการพิจารณาศึกษาต่อ ป.ตรี

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีจัดตั้งหลักสูตรการศึกษา ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติ
1.เป็นนักศึกษาวิทยาลัยฯ สาขาเทคนิคยานยนต์
2.มีผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป
3.มีความประพฤติที่ดี