กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน จัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ระดับภาค ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 – 12 จำนวน 25 สาขา

นักศึกษาที่มีความประสงค์เข้าร่วมการแข่งขัน ฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่ 28 (ระดับภาค) ติดต่อ อ.ณัฐพงษ์ ทองศิริ 095 -959-9818 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 รายละเอียดศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว๊บไซต์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *