ประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21 (โปรแกรม 2)

วันที่ 7 เม.ย. 2562 วิทยาลัยฯ จัดประชุมผู้ปกครอง นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21 (โปรแกรม 2) เพื่อทำความเข้าใจและอธิบายรายละเอียดให้ผู้ปกครองรับทราบในหัวข้อ ทิศทางของวิทยาลัยฯ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *