Activities

ประกาศข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ

เริ่มสัปดาห์แรกของการทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ Previous Next สัปดาห์แรกของการทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ อาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ1 และสอบมาตรฐาน TOYOTA Pro...

สัปดาห์แรกของการทดสอบ

คัดเลือกตัวแทนนักศึกษาฯ Previous Next เมื่อวันที23 กันยายนที่ผ่านมา ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดการแข่งขันฝึกทักษะของนักศึกษาปีที่1 รุ่นที่22 เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข่าร่วมการแข่งขันวิชาชีพอาชีวศึกษา...

คัดเลือกตัวแทนนักศึกษา