ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัคร

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2564

ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ - 25 มิถุนายน 2564 (ก่อนเวลา 12.00 น.)

รับสมัครสอบคัดเลือก 3 สาขางาน

เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ
ธุรกิจการบริการยานยนต์
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
Message us