ข้อมูลอาคารสถานที่

พื้นที่ใช้สอย ขนาด 6,380 ตารางเมตร
อาคารเรียนสูง 3 ชั้น
แผนผังพื้นที่ทั้งหมด