ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศข่าวสาร สำหรับนักศึกษา

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28 เมื่อวันที่ 18-20 มีนาคมที่ผ่านมา นายศิริพงษ์ แสวงชนม์  ตัวแทนนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่...

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่28

เลื่อนเปิดภาคเรียนนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า พิจารณาแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีและประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1...

เลื่อนเปิดภาคเรียน

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ดาวน์โหลด เอกสารคลิก ฝ่ายบัญชีและการเงิน ขอแจ้งกำหนดการในการส่งแบบตอบรับ เรื่องการโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภายในวันที่ 30 มีนาคม 2563...

การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่21