ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศข่าวสาร สำหรับนักศึกษา

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง เรื่องการรับทุนการศึกษาจากผู้แทนจำหน่าย สำหรับนักศึกษาที่รอการพิจารณาทุนเท่านั้น ดาวโหลดเอกสารตอบรับที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์อังคณา เขมาภิวงศ์ โทร : 083-672-5204

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง เรื่องการรับทุนการศึกษาจากผู้แทนจำหน่าย

ขยายเวลาคืนเงินค่าประกันของเสียหาย สำหรับ นักศึกษา รุ่นที่ 19 และ 20 (รอบสุดท้าย) เรียน    ท่านผู้ปกครอง...

ขยายเวลาคืนเงินค่าประกันของเสียหาย สำหรับ นักศึกษา รุ่นที่ 19 และ 20 (รอบสุดท้าย)

รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน "โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" (กสศ.) ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ปีการศึกษา 2563

แจ้งวันที่การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย สำหรับนักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21 และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ เรียน    ท่านผู้ปกครอง (นักศึกษา ปวส.2...

แจ้งวันที่การโอนเงินคืนค่าประกันของเสียหาย สำหรับ นักศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21 (รอบแรก) และแจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ยังไม่ส่งแบบตอบรับ

โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัยโควิด-19 โตโยต้าร่วมกับเครือเซ็นทรัล และเอพี (ไทยแลนด์) สนับสนุนไฮลักซ์ รีโว่ เครื่องอุปโภค บริโภค และสิ่งของจำเป็น...

โตโยต้าเคียงคู่ไทย สู้ภัยโควิด-19