ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศข่าวสาร สำหรับนักศึกษา

ต้อนรับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และหน่วยศึกษานิเทศก์ Previous Next เมื่อวันที่11 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าต้อนรับคณะดูงาน จากสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา และหน่วยศึกษานิเทศก์

Study trip

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปวส.1 รุ่นที่ 22 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า  กำหนดการชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ปวส.1 (รุ่นที่22) ภาคเรียนที่2/2562 ระหว่างวันที่

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปวส.1 รุ่นที่ 22

ประกาศกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า  กำหนดการชำค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษา ปวส.2 (รุ่นที่21) ภาคเรียนที่2/2562 ระหว่างวันที่

ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ปวส.2 รุ่นที่ 21