ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศข่าวสาร สำหรับนักศึกษา

แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ปวส.1...

แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 รุ่นที่ 23 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการแข่งขัน    ...

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

การประชุมรายงานผลการดำเนินการและลงนามMOA โครงการความร่วมมือผลิตนักเทคโนโลยีระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ดูรูปเพิ่มเติม

การประชุมรายงานผลการดำเนินการและลงนามMOA โครงการความร่วมมือผลิตนักเทคโนโลยีระหว่าง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกับวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า

ร่วมสร้างผลงานลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาเพื่อร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีไปกับโตโยต้า ชิงรางรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

ร่วมสร้างผลงานลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาเพื่อร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีไปกับโตโยต้า ชิงรางรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ 4 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้รับรางวัลที่ 1 ระดับ 4 ดาว กิจกรรมบ่มเพาะอาจารย์ผู้จัดการโครงการสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสานอาชีวศึกษา ประจำปี 2563

คุณมนัส ดาวมณี ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า รับเกียรติบัตร "สถานศึกษาปลอดภัย" ดีเด่น ประจำปี 2563 ปีที่ 1...

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย มอบโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา