กิจกรรมต่างๆ

ประกาศข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ

การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562 สรุปผลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 22-31 เดือน กรกฎาคม

มอบรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ประจำปีการศึกษา 2562

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า เข้าร่วมงานเปิดโลกการอ่าน กับสัปดาห์ห้องสมุดกับโรงเรียนสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

โครงการพัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประกอบอาชีพ 10 อุตสาหกรรม

นักศึกษาปี 1 เข้าร่วมกิจกรรมอบรม “จรรยาบรรณวิชาชีพ” โดยมีวิทยากร อาจารย์สดใส รัตนวิบูลย์ เป็นผู้ให้ความรู้ การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ความรับผิดชอบ

กิจกรรมอบรม จรรยาบรรณวิชาชีพ

ชาวTATC ร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักศึกษาวิทยาลัยฯในการแข่งขัน World Skills Kazan 2019 ชาว(TATC) วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ผู้บริหารคณะครู บุคลากรทางการศึกษา

ส่งกำลังใจให้เยาวชนตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 45 ระหว่างวันที่ 22-27 สิงหาคมนี้ ณ เมืองคาซาน สหพันธรัฐรัสเซีย