เทคนิคยานยนต์อัจฉริยะ
ธุรกิจการบริการยานยนต์
เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
TOYOTA TECHNOLOGY
ข่าวสำหรับนักศึกษา

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง เรื่องการรับทุนการศึกษาจากผู้แทนจำหน่าย

ขอเชิญประชุมผู้ปกครอง เรื่องการรับทุนการศึกษาจากผู้แทนจำหน่าย สำหรับนักศึกษาที่รอการพิจารณาทุนเท่านั้น ดาวโหลดเอกสารตอบรับที่นี่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อาจารย์อังคณา เขมาภิวงศ์ โทร : 083-672-5204

ขยายเวลาคืนเงินค่าประกันของเสียหาย สำหรับ นักศึกษา รุ่นที่ 19 และ 20 (รอบสุดท้าย)

ขยายเวลาคืนเงินค่าประกันของเสียหาย สำหรับ นักศึกษา รุ่นที่ 19 และ 20 (รอบสุดท้าย) เรียน    ท่านผู้ปกครอง…

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน “โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักศึกษาผ่านการคัดเลือกเป็นนักศึกษาทุน "โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง" (กสศ.) ปีการศึกษา 2563

ข่าวกิจกรรมต่างๆ

จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่ 21

จัดสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา รุ่นที่21 วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า จัดการสอบรับรองมาตรฐานนักศึกษา สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์ รุ่นที่21 ระหว่างวันที่ 2 -13 มีนาคม…

โครงการธนาคารความดี

โครงการธนาคารความดี วันที่ 28 ม.ค. 2563 ตัวแทนนักศึกษา คณะกรรมการ อวท. วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า ได้จัดทำโครงการธนาคารความดี…

TATC MEDIA