วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
ข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษา
งานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2559
งานวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา 2560
จัดทำโดย
นาย นครินทร์ โสกันต์ นักศึกษา ปวส.2 เทคนิคยานยนต์
นาย อรรถวิท ศรีสุพรรณ นักศึกษา ปวส.2 เทคนิคยานยนต์