วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
จำนวน ศูนย์บริการโตโยต้า 469 ศูนย์ทั่วประเทศ