วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
อนาคตที่สดใสกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้า เมื่อสำเร็จการศึกษาและเข้าร่วมงานกับผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ จะมีอนาคตที่สดใสและมั่นคงดังนี้