วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า
ห้องเรียนเกียร์อัตโนมัติ
ห้องเรียนระบบไฟฟ้า
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
สโตรเก็บชิ้นส่วน
ห้องเครื่องมือ