ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าจะจัดการสอบภาคปฏิบัติรับรองมาตรฐานช่างระดับ Pro-Technician


วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้าจะจัดการสอบภาคปฏิบัติรับรองมาตรฐานช่างระดับ Pro-Technician