ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การฝึกงานของอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์


การฝึกงานของอาจารย์สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์

สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ได้ปรับปรุงหลักสูตร โดยได้ส่งอาจารย์ผู้สอนไปฝึกปฏิบัติงานจริง ณ บริษัทโตโยต้าฉะเชิงเทรา ผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าจำกัด สำนักงานใหญ่ ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. 54 ถึง 13 ม.ค. 55