ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

การพัฒนาหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์


การพัฒนาหลักสูตรสาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์

สาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ ได้พัฒนาหลักสูตรให้นักศึกษาสามารถบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะได้