ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

ศึกษาดูงาน การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าเลกซัส ประจำปี 2554


ศึกษาดูงาน การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าเลกซัส ประจำปี 2554

จัดคณะครูและนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน การแข่งขันทักษะการบริการลูกค้าเลกซัส ประจำปี 2554 เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน ในสาขาเทคโนโลยีการบริการรถยนต์ต่อไป ในวันที่ 18 ธันวาคม 2554 ณ บริษัท เลกซัส ออโต้ซิตี้ จำกัด