ข่าวสำหรับนักศึกษา

กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา ปวส.2 (โปรแกรมเรียน มิ.ย.) รุ่น 20 ภาคเรียนที่ 2/2561


กำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษานักศึกษา ปวส.2 (โปรแกรมเรียน มิ.ย.)  รุ่น 20 ภาคเรียนที่ 2/2561สาขางานเทคนิคยานยนต์ ห้อง 1

สาขางานเทคนิคยานยนต์ ห้อง 2

สาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์