ข่าวสำหรับนักศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สอบระหว่างวันที่ 23 ม.ค.- 5 ก.พ.2561


ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สอบระหว่างวันที่ 23 ม.ค.- 5 ก.พ.2561

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก และนำมายื่นในวันลงทะเบียน ดังนี้


1. ใบสมัครจองที่เรียน

2. ใบแจ้งยอดชำระเงิน (กรุณาเลือกชำระแบบใดแบบหนึ่ง) นำไปชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่

2.1 กรณีจ่ายชำระค่าจองที่เรียน (วิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี) ภายในวันที่ 9-28 ก.พ. 2561     

ใบแจ้งยอดชำระจองที่เรียน

2.2 กรณีจ่ายชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด ภายในวันที่ 9-28 ก.พ. 2561

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AT จบ ปวช.

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AT จบ ม.6 

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AST จบ ม.6