ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย - เยอรมัน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่วิทยาลัย


คณะอาจารย์จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทย - เยอรมัน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานที่วิทยาลัย