ข่าวสำหรับนักศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สอบระหว่างวันที่ 11-20 ม.ค.2561


ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 สอบระหว่างวันที่ 11-20 ม.ค.2561
เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก และนำมายื่นในวันลงทะเบียน ดังนี้

1. ใบสมัครจองที่เรียน

2. ใบแจ้งยอดชำระเงิน (กรุณาเลือกชำระแบบใดแบบหนึ่ง) นำไปชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่

2.1 กรณีจ่ายชำระค่าจองที่เรียน (วิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี) ภายในวันที่ 25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561     

ใบแจ้งยอดชำระจองที่เรียน

2.2 กรณีจ่ายชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด ภายในวันที่ 25 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AT จบ ปวช.

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AT จบ ม.6    

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AST จบ ปวช.

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AST จบ ม.6