ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

สอบรับรองมาตรฐาน หลักสูตรผู้บริหารงานบริการ ระดับ 1


สอบรับรองมาตรฐาน หลักสูตรผู้บริหารงานบริการ ระดับ 1

จัดสอบเพื่อรับรองมาตรฐาน หลักสูตรผู้บริหารงานบริการ ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาเทคโนโลยีรถยนต์ ระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2554 ณ โรงเรียนเรียนเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า