ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

คณะผู้บริหารจาก TMC เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย


คณะผู้บริหารจาก TMC เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย

คณะผู้บริหารจาก TMC ได้แก่ Mr.Tsuruki Ota, Mr.Hideki Masuoka และ Mr.Shintaro Oka
เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดยมีคุณมนัส ดาวมณี ประธานบริหารวิทยาลัย เป็นผู้นำคณะเดินเยี่ยมชม