ข่าวสำหรับนักศึกษา

ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคทุนผู้แทนจำหน่าย) ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561


ประกาศ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคทุนผู้แทนจำหน่าย)  ในวันที่ 24 ธันวาคม 2560 – 10 มกราคม 2561

\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"
\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"

\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"
\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"


เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก และนำมายื่นในวันลงทะเบียน ดังนี้

1. ใบสมัครจองที่เรียน

2. ใบแจ้งยอดชำระเงิน (กรุณาเลือกชำระแบบใดแบบหนึ่ง) นำไปชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่

2.1 กรณีจ่ายชำระค่าจองที่เรียน (วิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี) ภายในวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561     

ใบแจ้งยอดชำระจองที่เรียน


2.2 กรณีจ่ายชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด ภายในวันที่ 12 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561


- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AT จบ ม.6    


- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AST จบ ม.6