ข่าวสำหรับนักศึกษา

เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 15-23 ธันวาคม 2560


เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2561 สอบวันที่ 15-23 ธันวาคม 2560
เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก และนำมายื่นในวันลงทะเบียน ดังนี้

1. ใบสมัครจองที่เรียน

2. ใบแจ้งยอดชำระเงิน (กรุณาเลือกชำระแบบใดแบบหนึ่ง) นำไปชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่

2.1 กรณีจ่ายชำระค่าจองที่เรียน (วิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี) ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 ม.ค. 2561     

ใบแจ้งยอดชำระจองที่เรียน 1

ใบแจ้งยอดชำระจองที่เรียน 22.2 กรณีจ่ายชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด ภายในวันที่ 8 - 22 ม.ค. 2561

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AT จบ ช่างยนต์  

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AT จบ ม.6    

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AST จบ ม.6

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน BP จบ ม.6