ข่าวกิจกรรมนักศึกษา

Mr.Michinobu Sugata และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย


Mr.Michinobu Sugata และคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมวิทยาลัย

Mr.Michinobu Sugata ประธานบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และคณะผู้บริหาร
เข้าเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า โดยมีคุณมนัส ดาวมณี ประธานวิทยาลัยฯ เป็นผู้นำคณะเข้าเยี่ยมชม