ข่าวสำหรับนักศึกษา

ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2561 สอบระหว่างวันที่ 23 พ.ย.-14 ธ.ค.2560


ผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ (ภาคปกติ) ปีการศึกษา 2561 สอบระหว่างวันที่ 23 พ.ย.-14 ธ.ค.2560

\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"
\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"
\\"\\\\"\\\\\\\\"\\\\\\\\"\\\\"\\"

เอกสารดาวน์โหลดสำหรับนักศึกษาที่ผ่านการสอบคัดเลือก และนำมายื่นในวันลงทะเบียน ดังนี้

1. ใบสมัครจองที่เรียน

2. ใบแจ้งยอดชำระเงิน (กรุณาเลือกชำระแบบใดแบบหนึ่ง) นำไปชำระผ่านธนาคารกรุงเทพ ทุกสาขา เพื่อยืนยันสิทธิ์การเป็นนักศึกษาใหม่

2.1 กรณีจ่ายชำระค่าจองที่เรียน (วิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี) ตั้งแต่ วันที่ 15-31 ธันวาคม 2560     

2.2 กรณีจ่ายชำระค่าเล่าเรียนทั้งหมด ตั้งแต่ วันที่ 15-31 ธันวาคม 2560

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AT จบ ช่างยนต์  

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AT จบ ม.6    

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน AST จบ ม.6

- ใบแจ้งยอดชำระเงิน BP จบ ม.6